Muzejska turneja i konferencija ICOM-a Evrope pod nazivom „Muzeji za mir i kulturalnu različitost“ održana je od 16-20. septembra 2006. godine u Ljubljani, Zagrebu, Banja Luci i Sarajevu. Ovu je muzejsku turneju i konferenciju ICOM Evrope održao u suradnji sa ICOM-om Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Ovom konferencijom ICOM Evrope omogućio je članovima ICOM-a da učestvuju u ovom važom događaju i da razmijene iskustva u tome kako revitalizirati kulturno i prirodno naslijeđe u ovoj regiji. Također, posjetom glavnim gradovima u regionu, učesnicima je omogućeno da usporede napore koje čine muzeji u Ljubljani, Zagrebu, Banja Luci i Sarajevu na očuvanju, ponovnoj izgradnji ili osnivanju zbirki koje reflektiraju slijedeće aspekte:

  • – nacionalne i evropske identitete
  • – predstavljanje manjina
  • – revitalizaciju kulturne i prirodne baštine
  • – spomen na ratove
  • – transnacionalni dijalog i kulturalnu različitost

Cilj ove konferencije održane u godini u kojoj se održavala 60-ta godišnjica od osnivanja ICOM-a bio je da ubrza diskusiju o ulozi muzeja na putu održivog mira i demokracije.