Ideja za regionalne muzejske susrete potekla je na inicijativu predsjednika ICOM-a Srbije Slavoljuba Pušice, tokom sastanka u Sarajevu u julu 2007. godine. Početkom januara 2008. godine započete su aktivnosti u pravcu organizacije susreta članova tri nacionalna komiteta ICOM-a (Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine). Pripreme su obuhvatile dva sastanka upriličena tokom promocije ICOM-ovog Etičkog kodeksa za muzeje (18. januar 2007. godine u Sarajevu i 20. marta 2007. godine u Beogradu). Tom prilikom ugovoreni su detalji u vezi datuma i programa susreta.