Svoje aktivnosti ICOM sprovodi i kroz rad 31 Internacionalnog komiteta organizovanih prema tipu muzeja i djelatnosti koju obavljaju. Putem Internacionalnih komiteta ICOM ostvaruje svoje glavne ciljeve: razmjenu naučnih informacija na međunarodnom nivou, razvoj profesionalnih standarda i prihvatanje pravila i preporuka.

Ukoliko želite da postanete član nekog Internacionalnog komiteta ICOM-a, molimo ispunite sljedeći obrazac i posaljite ga na icombih@gmail.com.

Aplikacija za internacionalne komitete.pdf