Muzej Unsko-sanskog kantona Bihać

Petog korpusa 2
77 000 Bihać
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 223 214
E-mail: muzej_usk@hotmail.com

Gradska galerija Bihać

Bosanska 15
77000 Bihać
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 223 083
E-mail: gradskagalerija@bih.net.ba
https://ggbihac.com/

Galerija „Enver Krupić“ Bihać

502 Viteške bb
77 000 Bihać
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 222 152
Fax: +387 37 223 083
E-mail: galerija.krupic@bih.net.ba
www.galerija-krupic.ggbihac.ba

Gradska galerija Bosanska Krupa

Trg Avde Ćuka bb
77 240 Bosanska Krupa
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 37 471 693
E-mail: gradskagalerija.bk@gmail.com

Centar za kulturu i obrazovanje

Muzej i galerija Jovana Bijelića Bosanski Petrovac
Bosanska 111
77 250 Bosanski Petrovac
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 882 475
E-mail: centarzakulturubp@gmail.com

Javna ustanova Spomen biblioteka Skender Kulenović

Spomen-kuća Skendera Kulenovića Bosanski Petrovac
V korpusa 66
77 250 Bosanski Petrovac
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 881 247

Spomen- kompleks „25. maj 1944.“ Drvar

Bihaćki put bb
80 260 Drvar
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 34 819-001
Mob: +387 66 782 108

Muzej, biblioteka, galerija i arhiv franjevačkog samostana Duha svetoga Fojnica

Fra Anđela Zvizdovića 4
71 270 Fojnica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 30 832 081
Fax: +387 30 832 082
E-mail: samostan.fojnica@gmail.com
www.fojnica-samostan.com

Centar za kulturu Ahmed Muradbegovic – Muzejska zbirka Gradačac

Nenavište bb
Gradačac
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 35 817 421

Bosanski kulturni centar – Zavičajno-muzejska zbirka i galerija Gračanica

111 gračaničke brigade br. 1
75 320 Gračanica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 35 703 500
www.bkc-gracanica.ba

Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica

Bitka za ranjenike bb
88 420 Jablanica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 36 752 705
Mob: +387 61 175 317
www.muzej-jablanica.com

Muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a Jajce

Drugog zasjedanja AVNOJ-a bb,
70101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 30 657 998
E-mail: udruzenje.boraca@tel.net.ba

Etno muzej Jajce

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu
i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“
70 101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 30 658 268
E-mail: agencija-jajce@tel.net.ba
www.agencija-jajce.ba

Gradska galerija Jajce

Ul. Džikovac bb (Kršlakova kuća)
70 101 Jajce
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 30 659 541
Fax: +387 30 659 696
E-mail: samir.hazbic@tel.net.ba

Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje – Muzejska zbirka Ključ

Branilaca BiH bb
79 280 Ključ
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 37 661 116

Zavičajni muzej Konjic

Stara čaršijabb
88 400 Konjic
FederacijaBiH
BiH
Tel/fax: +387 36 727 080

Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja Konjic

Omladinska 1
88 400 Konjic
Tel/fax: +387 036 730-653

Muzej franjevačkog samostana sv. Ive krstitelja Kraljeva Sutjeska

Kraljeva Sutjeska bb
72 244 Kraljeva Sutjeska
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 32 771 700; +387 32 771 705; +387 32 771 710
Fax: +387 32 771 705
E-mail: samostan@kraljeva-sutjeska.com
www.kraljeva-sutjeska.com

Muzej franjevačkog samostana sv. Katarine Kreševo

Fra Grge Martića 1
71 260 Kreševo
Federacija BiH
BiH
E-mail: samostan@hotmail.com
www.kresevo.net/samostan/samostan.htm

Muzej i galerija Franjevačkog samostana „Gorica“ Livno

Gorička cesta bb
80 101 Livno
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 34 200 922
E-mail: fmgg.livno@tel.net.ba
www.fmgg-livno.com

Pravoslavna crkva Usepenja Presvete Bogorodice Livno

Kraljice Katarine 66
80 101 Livno
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 34 201 806
Mob: +387 63 385-013

Muzej franjevačkog samostana sv. Ante Padovanskoga Humac Ljubuški

Trg. Sv Ante 1
88320 Ljubuški
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 39 833 000; +387 39 830 970
Fax: +387 39 830 992
E-mail: info@franjevci-humac.info

Muzej Hercegovine Mostar

Bajatova 4
88000 Mostar
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 61 707 307
Fax: +387 36 551 602
E-mail: muzej.herc@bih.net.ba
www.muzejhercegovine.com

Muzej i galerija Neum

Trg Gospe od zdravlja 1
88 390 Neum
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 36 880 048
E-mail: don.ivica.puljic@tel.net.ba
www.zupa-gospeodzdravlja.com

Međunarodna umjetnička kolonija Počitelj

88 305 Počitelj
Federacija BiH
BiH
www.pocitelj.ulubih.ba

Muzej franjevačkog samostana Rama, Šćit

88 440 Prozor
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 36 780 678; +387 36 780 740
Fax: +387 36 780 680
E-mail: samostan@rama.co.ba
www.rama.co.ba

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo

Zmaja od Bosne 3
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 668 027
Fax: +387 33 262 710
E-mail: z.muzej@zemaljskimuzej.ba
www.zemaljskimuzej.ba

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Zmaja od Bosne 5
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 210 416, +387 33 226 098
Fax: +387 33 226 098
E-mail: histmuz@bih.net.ba
www.muzej.ba

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine

Zelenih beretki 8
71000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 266 550, 266 551
Fax: +387 33 226 609
E-mail: info@ugbih.ba
www.ugbih.ba

Muzej Sarajeva

Josipa Štadlera 32
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 475 740
Fax: +387 33 475 749
E-mail: info@muzejsarajeva.ba
www.muzejsarajeva.ba

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine

Sime Milutinovića Sarajlije 7
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 201 861
E-mail: mkipus@bih.net.ba

Muzej Stare pravoslavne crkve Sarajevo

Mula Mustafe Bašeskije 59
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 238 612
Fax:+387 33 571 066
E-mail: kontakt@staracrkva.org
www.staracrkva.org

Galerija Roman Petrović

Titova 54
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 668 009
www.romanpetrovic.ulubih.ba

Gradska galerija Collegium artisticum

Terezije bb
Centar Skenderija
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 204 352; +387 33 270 750
Fax: +387 33 270 751
E-mail: collegium@open.net.ba; cagalerija@open.net.ba
www.collegium.ba

Olimpijski muzej Sarajevo

Alipašina bb Zetra
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 226 414
Fax: +387 33 226 382
E-mail: okbih@okbih.ba
https://okbih.ba

Kolekcija Ars Aevi Sarajevo

Centar Skenderija
Terezije bb
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 216 919
Fax: +387 33 216 927
E-mail: arsaevi@arsaevi.ba
www.arsaevi.ba

Galerija Novi Hram Sarajevo

Mula Mustafe Bašeskije 38
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 233 280
E-mail: novihram@bih.net.ba
www.newtemple.com.ba

Muzej Alija Izetbegović

Kapi-kula Ploča, Kovači
71000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 33 237 220
E-mail: info@muzejalijaizetbegovic.ba
www.muzejalijaizetbegovic.ba

Bošnjacki institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel.:  +387 33 279 800
Fax.: +387 33 279 763
E-mail: info@bosnjackiinstitut.ba
www.bosnjackiinstitut.ba

Galerija Zvono

Hamdije Kreševljakovića 17
71 00 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 62 337 883
71 000 Sarajevo
E-mail: udruzenjezvono@gmail.com

Memorijalna galerija 11/07/95

Trg fra Grge Martića 2
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 953 170
E-mail: info@galerija110795.ba
www.galerija1107975.ba

Muzej Tunel spasa

Tuneli 1
71 000 Sarajevo
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 33 684 032;  252 210
E-mail: info@tunelspasa.ba
www.tunelspasa.ba

Franjevačka arheološka zbirka Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići
Gorica bb
88 345 Sovići
Federacija BiH
BiH
E-mail: mail@bratovstina.com
https://bratovstina.com/

Etnografsko-etnološki muzej i galerija Stolac

Župa sv. Ilije Proroka
Zrinsko-Frankopanska bb
88 360 Stolac
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: 387 36 853 005
E-mail: info@zupa-stolac.com
www.zupa-stolac.com

Muzej Tešanj

Kralja Tvrtka 1
74 260 Tešanj
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 32 655 770
E-mail: muzejt@bih.net.ba
www.muzejtesanj.org

Muzej Franjevačkog samostana Tomislavgrad

Trg fra Mije Čuića 1
80240 Tomislavgrad
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 34 352 091; 034 352 447
Fax: +387 34 352 808
E-mail: admin@samostan-tomislavgrad.info

Zavičajni muzej Travnik

Mehmed-paše Kukavice 1
72 270 Travnik
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 30 518 140
E-mail: muzej.travnik@bih.net.ba
www.muzejtravnik.ba

Zavičajna zbirka „Baština“ Novi Travnik

Rankovići 71
72 290 Novi Travnik
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 63 408 967
E-mail: marinko.slipac@tel.net.ba

Muzej istočne Bosne

Džindić mahala 21
75 000 Tuzla
Federacija BiH
BiH
Tel/fax: +387 35 318 320
E-mail: muzej.ib@bih.net.ba

Međunarodna galerija portreta Tuzla

Druge tuzlanske brigade 13
75 000 Tuzla Federacija BiH
BiH
Tel: +387 61 185 733
Tel/fax: +387 35 252 002
E-mail: galerija_portreta@bih.net.ba; interbifep@gmail.com
www.galerijaportreta.ba

Zavičajni muzej Visoko

Alije Izetbegovića 29
71 300 Visoko
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 32 736 267, +387 32 733 450
Fax: +387 32 736 267
E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba
www.zavicajnimuzej.com

Muzej grada Zenice

Muhameda Seida Serdarevića bb
72 000 Zenica
Federacija BiH
BiH
Tel: +387 32 209 515
Fax: + 387 32 209 518
E-mail: zemuzej@bih.net.ba
www.zemuzej.ba