Udruženje ICOM – Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine osnovano je 1995. godine kao samostalna, nevladina, nepolitička i dobrovoljna organizacija, radi afirmacije i promocije muzejske djelatnosti i kulturne baštine, unaprjeđenja i podsticanja razvoja te zaštite interesa muzeja i muzejskih radnika u Bosni i Hercegovini.

Preduslovi za osnivanje bosanskohercegovačkog komiteta ICOM-a stekli su se stjecanjem neovisnosti Bosne i Hercegovine 1992. godine. Međutim, ratna dešavanja onemogućila su bilo kakve aktivnosti u tom pogledu. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine stvoreni su preduslovi za pokretanje inicijative za osnivanje nacionalng komiteta i i njegovog pridruživanja ICOM-u. ICOM BIH primljen je u članstvo ICOM-a 1995. godine kada je zahtjev za priključenje Nacionalnog komiteta ICOM-a Bosne i Hercegovine na 18. Generalnoj skupštini ICOM-a u Stavangeru (Norveška) podnio prof. dr. Enver Imamović, prvi predsjednik Udruženja.

Nakon prihvatanja zahtjeva od strane ICOM-a započela je prva faza u radu ICOM-a BiH. U ovoj prvoj fazi od 1995-2003. godine pod rukovodstvom prvog predsjednika ICOM-a BiH prof. dr. Envera Imamovića primarni zadatak bio je uspostavljanje funkcionalne organizacije. Otežavajuća okolnost u radu predstavljala je politička razjedinjenost bosanskohercegovačkog prostora koja je imala utjecaja i na aktivnosti u drugim sferama života. U takvoj situaciji muzejski profesionalci s područja Republike Srpske svoje članstvo u ICOM-u ostvarivali su putem tadašnjeg Nacionalnog komiteta ICOM-a Jugoslavije.

Prekretnicu u radu ICOM-a BiH predstavljala je sjednica održana 19. 05. 2003. godine u Zemaljskom muzeju BiH, na kojoj su kao gosti prisustvovali Eloise Zell (bivši ICOM-ov sekretar za pitanje članova) i Per Kåks (dugogodišnji član ICOM-ovog Etičkog komiteta), te na kojoj su se, po prvi put, u rad Nacionalnog komiteta uključili i muzejski profesionalci iz Republike Srpske.

Udruženje ICOM – Nacionalni komitet BiH djeluje u skladu sa Rješenjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine gdje je upisano pod registarskim brojem RU-401/06 od 01. 03. 2006. godine i u skladu sa Statutom Udruženja od 04. 04. 2005. godine. Sjedište Udruženja je u Sarajevu, u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3.

Dosadašnji predsjednici/e ICOM-a Bosne i Hercegovine:

1995 – 2003.    prof. dr. Enver Imamović

2004 – 2007.    Amra Madžarević

2007 – 2010.    Mr. sci. Dražen Kotrošan

2010 – 2013.    Mr. sci. Sarita Vujković

Udruženje ICOM – Nacionalni komitet BiH član je ICOM-a EUROPE, te Regionalne alijanse ICOM SEE (Jugoistočna Evropa) od 2008. godine.