Izvršno vijeće

Izvršno vijeće je upravno tijelo ICOM-a i sastavljeno je od 16 članova izabranih na period od tri godine. Čine ga predsjednik ICOM-a, dva potpredsjednika, blagajnik, 11 članova i predsjednik Savjetodavnog vijeća. Sastaje se dva puta godišnje i brine se za poštivanje ICOM-ovog Strateškog plana. Njegova misija je da primjenjuje odluke i preporuke Generalne skupštine i da koordinira aktivnostima Nacionalnih, Internacionalnih komiteta i Regionalnih alijansi. Članovi ICOM-a mogu, kao posmatrači, prisustvovati sjednicama Izvršnoga vijeća.

Generalna skupština

Generalna skupština je zakonodavno tijelo ICOM-a. Predsjednik ICOM-a predsjedava Generalnom skupštinom. Sastaje se najmanje jednom godišnje na redovitoj sjednici u vrijeme godišnjeg sastanka Savjetodavnog komiteta. Svi članovi ICOM-a mogu učestvovati na Generalnoj skupštini. Kao najviše upravno tijelo ICOM-a, Generalna skupština usvaja Strateški plan, bira članove Izvršnog vijeća i daje smjernice koje se tiču rada ICOM-a.

Savjetodavni komitet

Savjetodavni komitet je sastavljen od predsjednika Nacionalnih, Internacionalnih komiteta i Pridruženih organizacija. Predsjednik Savjetodavnog komiteta se bira svake tri godine i mora biti član ICOM-a. Sastaje se jednom godišnje i raspravlja pitanja koja se tiču politike, programa, procedura i finansiranja ICOM-a i o tome izvještava Izvršno vijeće ICOM-a. Članovi ICOM-a mogu, kao posmatrači, učestvovati na sastancima Savjetodavnog komiteta.

Generalna konferencija

Generalna konferencija ICOM-a se održava svake tri godine. Za vrijeme konferencije učesnici primaju i razmatraju izvještaje o aktivnostima ICOM-a za prethodni period, i nacrt programa ICOM-a za sljedeće tri godine. Za vrijeme plenarne sjednice, muzejski profesionalci promišljaju o ulozi muzeja birajući specifične teme kao osnovu za diskusiju. Rezolucije koje se javljaju iz diskusije podnose se Generalnoj skupštini.

Sekretarijat

Glavni Sekretarijat ICOM-a smješten je u zgradi UNESCO-a u Parizu. Pod vodstvom generalnog direktora Sekretarijat je odgovoran za implementiranje odluka Izvršnog vijeća. Sekretarijat ICOM-a pruža usluge i članovima ICOM-a, koordinira aktivnostima komiteta, pomaže da realiziraju svoje programe u skladu sa misijom ICOM-a i organizira sastanke i skupštine.

Sjedište međunarodnog vijeća za muzeje

Maison de l'Unesco
1, rue Miollis
75732 Paris cedex 15
France
Tel: +33 (0) 1 47 34 05 00
Fax: +33 (0) 1 43 06 78 62